รายละเอียดโสตวัสดุ
สุดยอดโปรแกรมสำหรับนักกราฟิก RHOTOSHOP +ILLUSTRATOR
ผู้ผลิต
อินโฟเพรส
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
006.68
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 299 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020218ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2อีลาสาตเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)