รายละเอียดโสตวัสดุ
ครบเครื่องเรื่องเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์ทะเล
ผู้ผลิต
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
005.432
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 1350 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020232ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11. ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)