รายละเอียดโสตวัสดุ
ชีววิทยาประมง
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
639 ประมง /ปลา/ หอย/ กุ้ง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 190 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020153ว่าง
20020154ว่าง
30020155ว่าง
40020156ว่าง
50020219ว่าง
60020220ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11.ประมง
22.ประชากรปลา