รายละเอียดโสตวัสดุ
แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดคาลานอยด์โคพีพอดในประเทศไทย
ผู้ผลิต
คลังนานาวิทยา
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
639 ประมง /ปลา/ หอย/ กุ้ง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 250 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020148ว่าง
20020149ว่าง
30020150ว่าง
40020206ว่าง
50020207ว่าง
60020208ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด