รายละเอียดโสตวัสดุ
ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร : HACCP
ผู้ผลิต
หมวด
300 สังคมศาสตร์
หมู่
363.1927
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 200 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020183ว่างห้องสมุด
20020217ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร--มาตราการความปลอดภัย
2อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมอาหาร