รายละเอียดโสตวัสดุ
GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย
ผู้ผลิต
ส.ส.ท.
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
664.02
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 180 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020145ว่างห้องสมุด
20020146ว่างห้องสมุด
30020225ว่างห้องสมุด
40020226ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
2อุตสาหกรรรรมอาหาร--มาตรการความปลอดภัย