รายละเอียดโสตวัสดุ
การถนอมอาหาร
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
641.4 การเตรียมอาหาร การถนอมอาหารในครัวเรือน
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 150 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020143ว่าง
20020144ว่าง
30020222ว่าง
40020223ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร-การเก็บและรักษา