รายละเอียดโสตวัสดุ
พรรณไม้น้ำในตู้กระจก
ผู้ผลิต
เจเนอรัลบุ๊ค
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
639 ประมง /ปลา/ หอย/ กุ้ง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 98 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020400ว่าง
20020735ว่าง
30020736ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไม้น้ำ