รายละเอียดโสตวัสดุ
รักนี้ชั่วนิรันดร์
ผู้ผลิต
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมวด
หมู่
นว นวนิยาย เรื่องสั้น
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 275 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020025ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11.นวนิยายเกาหลี