รายละเอียดโสตวัสดุ
ผึ้ง
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
638 การเลี้ยงแมลง/ผึ้ง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 70 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020401ว่าง
20020402ว่าง
30020403ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผึ้ง