รายละเอียดโสตวัสดุ
สมุนไพรไทย
ผู้ผลิต
ประชาชนการพิมพ์
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
635 ผัก/สมุนไพร/สวนครัว/เห็ด / ข้าวโพดฝักสด/ข้าวโพดหวาน/ข้าวโพดฝักอ่อน/ข้าวโพดข้าวเหนียว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 500 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020367ว่าง
20020368ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สมุนไพร
2พฤกษศาสตร์