รายละเอียดโสตวัสดุ
การผลิตมะนาวนอกฤดู(ม.ป.ป.) ต้องเปลี่ยนเลขเรียกหนังสือ-barcode ที่สันหนังสือด้วย
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
634.334 มะนาว
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 50 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020374ว่าง
20020375ว่าง
30020376ว่าง
40020377ว่าง
50020378ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1มะนาวนอกฤดู