รายละเอียดโสตวัสดุ
- ความสำเร็จโครงการประมงโรงเรียนบ้านโสกแต้ - บ่อปลาในโรงเรียนของเรา ( การ์ตูน )(คณะวิชาประมง)
ผู้ผลิต
หมวด
VT เทปบันทึกภาพ
หมู่
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0000143ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***