รายละเอียดโสตวัสดุ
พรรณไม้ในตู้กระจก
ผู้ผลิต
เจเนอรัลบุ๊ค
หมวด
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่
639 ประมง /ปลา/ หอย/ กุ้ง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 98 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020175ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พืชน้ำ