รายละเอียดโสตวัสดุ
นกสวย
ผู้ผลิต
หมวด
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่
598 สัตว์เลื้อยคลานและนก
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 80 บาท
วิเคราะห์วันที่: 08 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020160ว่าง
20020161ว่าง
30030799ว่างห้องสมุด
40030800ว่างห้องสมุด
50030801ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นก