รายละเอียดหนังสือ
ภาษาอังกฤษให้เก่ง ผ่านเครื่องหมายวรรคตอน
ผู้แต่ง : ดร.รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 428.349
เลขเรียกหนังสือ : 428.349 ร-ภ
เลขผู้แต่ง: ร-ภ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 320
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-577-685-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10031793ว่างห้องสมุด จอง
20031794ว่างห้องสมุด จอง
30031795ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***