รายละเอียดหนังสือ
ภาษาอังกฤษเก่งต่อ ไม่รอแล้วน่ะ
ผู้แต่ง : อาจารย์เอก
สำนักพิมพ์ : บริษัท พี เอ็น เคแอนด์ สกายพริ้นติ้งส์ จำกัด
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 428.3495911
เลขเรียกหนังสือ : 428.3495911 อ-ภ
เลขผู้แต่ง: อ-ภ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 270
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN: 978-616-441-375-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 มิถุนายน 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10031745ว่างห้องสมุด จอง
20031746ว่างห้องสมุด จอง
30031747ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***