รายละเอียดหนังสือ
Grammar น่าฮัก
ผู้แต่ง : ชลสัดดง สุดเจริญ
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 425
เลขเรียกหนังสือ : 425 ช-ก
เลขผู้แต่ง: ช-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 336
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 978-616-236-287-3
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 07 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030040ว่างห้องสมุด จอง
20030041ว่างห้องสมุด จอง
30030042ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์