รายละเอียดหนังสือ
Garden & farm สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวนอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 712.6
เลขเรียกหนังสือ : 712.6 อ - G
เลขผู้แต่ง: อ - G
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ก.ท.ม
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 978-974-289-784-0
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤศจิกายน 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10014747ว่างห้องสมุด จอง
20014501ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การทำสวน
2เกษตรอินทรีย์
3ออรแกนิก
4สวนเกษตรอินทรีย์