รายละเอียดหนังสือ
" วุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ 2550 "
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 328 รัฐธรรมนูญ
เลขเรียกหนังสือ : 328 ส - ว
เลขผู้แต่ง: ส - ว
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 144 หน้า
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-618-175-4
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10027306ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วุฒิสภา
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550