รายละเอียดโสตวัสดุ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ
ผู้ผลิต
โรงพิมพ์กรมการศาสนา
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
636.5 สัตว์ปีก / ไก่ / เป็ด การเลี้ยง การตลาด โรงเรือนเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยง
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018952ว่าง
20018953ว่าง
30018954ว่าง
40018955ว่าง
50018956ว่าง
60020970ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไก่ การเลี้ยง