รายละเอียดโสตวัสดุ
กรรมวิธีการแปรูปอาหาร
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
641.4 การเตรียมอาหาร การถนอมอาหารในครัวเรือน
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 90 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020209ว่าง
20020210ว่าง
30020211ว่าง
40020212ว่าง
50020213ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร--การเก็บและรักษา