รายละเอียดโสตวัสดุ
การจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel
ผู้ผลิต
เคทีพี คอมพ์แอนด์ คอนซัลท์จำกัด
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
658.055369
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 299 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020214ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การจัดการธุรกิจ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล