รายละเอียดโสตวัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานกับนักธุรกิจญี่ปุ่น
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
658.402
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 2670 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020045ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบริหารงานบุคคล
2การทำงาน