รายละเอียดโสตวัสดุ
วรรณกรรมแห่งสยามคดี
ผู้ผลิต
หมวด
800 วรรณคดี
หมู่
895.9109 วรรณกรรมไทย
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 140 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020039ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์