รายละเอียดโสตวัสดุ
การบัญชีต้นทุน 2
ผู้ผลิต
แมคกรอ-ฮิล
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
657.076
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 320 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018766ว่าง
20020370ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบัญชี
2การบัญชีต้นทุน