รายละเอียดโสตวัสดุ
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
634 สวนผลไม้
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 120 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019985ว่าง
20019986ว่าง
30019987ว่าง
40019988ว่าง
50019989ว่าง
60022627ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สวนไม้ผล-เขตร้อน
2ไม้ผล-เขตร้อน