รายละเอียดโสตวัสดุ
วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ผู้ผลิต
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
001.4 ความรู้และขอบเขต
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 125 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020011ว่าง
20020012ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สังคมศาสตร์ - วิจัย