รายละเอียดโสตวัสดุ
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
631.81
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 95 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020035ว่าง
20020036ว่าง
30020037ว่าง
40020038ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ปุ๋ย