รายละเอียดโสตวัสดุ
น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้
ผู้ผลิต
ยูโรปา พริน์ เซลล์
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
641.34
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 100 บาท
วิเคราะห์วันที่: 25 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020205ว่าง
20021069ว่าง
30021070ว่าง
40021071ว่าง
50031338ว่างห้องสมุด

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1น้ำผลไม้