รายละเอียดโสตวัสดุ
ปุ๋ยหมัก ดินหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ:เพื่อการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
ผู้ผลิต
หมวด
600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่
631.847 ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพ ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 65 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020105ว่าง
20020106ว่าง
30020107ว่าง
40020108ว่าง
50020278ว่าง
60020279ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ปุ๋ย
2ปุ๋ยหมัก
3ปุ๋ยชีวภาพ