ชื่อเรื่อง  
ชนะความเครียดด้วยตนเอง แสดง 
ชีวประวัตินักดนตรีไทยในอดีต แสดง 
ปลูกไม้มงคลปรับฮวงจุ้ยเสริมดวงชะตา แสดง 
รู้เรื่องรุกับพัฒนเดช แสดง 
ครูไหวใจร้าย แสดง 
ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ แสดง 
โลกชาวบ้าน (โครงการอนุรักษ์วรรณกรรมเก่าและหายาก) แสดง 
วิธีมีความสุขทุก ๆ วัน แสดง 
น้ำพริก100 ครกหลากรสตำรับน้ำพริกไทย แสดง 
ทักทายกันด้วยความสุข แสดง 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง แสดง 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่ลูกผสม แสดง 
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แสดง 
การเลี้ยงนกกระทา แสดง 
การเลี้ยงเป็ด แสดง