ชื่อเรื่อง  
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอน กษัตริย์คืนบัลลังก์ แสดง 
เมตริกซ์ แสดง 
เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น แสดง 
การบัญชีบริหาร แสดง 
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม แสดง 
โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์น้ำ แสดง 
การตรวจรักษาโรคด้านศัลยศาสตร์ แสดง 
ความรู้เรื่องปรสิตของสัตว์น้ำ แสดง 
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร แสดง 
คำภีร์ PHP แสดง 
อินไซท์ Macromedia Authorware 6 แสดง 
ระบบปฏิบัติการ แสดง 
คู่มือปรับปรุงตนเอง;มนุษยสัมพันธ์ในวงงาน แสดง 
เลือกที่จะรวย แสดง 
คู่มือปรับปรุงตนเอง:สร้างแผนที่ชีวิต แสดง