ชื่อเรื่อง  
โคลงโลกนิติพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมสงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร แสดง 
คู่มืออบรมนักเรียนนักศึกษา เล่ม 2 แสดง 
คู่มืออบรมนักเรียนนักศึกษา เล่ม 3 แสดง 
การประชุมเสนอผลงานวิชาการวิจัยและประเมินผล อาชีวศึกษา แสดง 
แบบฝึกดนตรีไทยด้วยตนเอง แสดง 
คือความเข้าใจ แสดง 
รอบรู้ไอที เล่มที่ 1 แสดง 
ประเพณีไทยพวน แสดง 
นครจัมปาศรี แสดง 
วอลเลย์บอล แสดง 
เส้นสายลายไหม แสดง 
ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนใหม่ แสดง 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 6 แสดง 
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย แสดง 
เกษตรธรรมชาติด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ แสดง