รายละเอียดหนังสือ
"ปูแสมภูเขา"อัญมณีแสนล้ำค่า...แห่งผืนป่าตะวันออก(ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ศรีวิไล
สำนักพิมพ์ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่ : 595.386
เลขเรียกหนังสือ : 595.386 ด-ป
เลขผู้แต่ง: ด-ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 108
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-572-981-9
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 06 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012157ว่างห้องสมุด จอง
20031487ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กุ้ง
2กุ้งทะเล
3กุ้งก้ามกราม
4ปู
5ปูทะเล