รายละเอียดหนังสือ
Flash CS6 Essential
ผู้แต่ง : อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.696
เลขเรียกหนังสือ : 006.696 อ-ฟ
เลขผู้แต่ง: อ-ฟ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 304
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 275
เลข ISBN: 978-616-200-475-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 กุมภาพันธ์ 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030511ว่างห้องสมุด จอง
20030694ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1แฟลส ซีเอสหก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์