รายละเอียดหนังสือ
Excel Statistic Analysis
ผู้แต่ง : ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.3684
เลขเรียกหนังสือ : 005.3684 ป-อ
เลขผู้แต่ง: ป-อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 320
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 275
เลข ISBN: 978-616-200-451-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030454ว่างห้องสมุด จอง
20030455ว่างห้องสมุด จอง
30030456ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เอ็กเซล--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2การเขียนโปรแกรม