ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน เปิดเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office เป็นประจำด้วยครับ
วันที่เขียน: 21/07/2558

ขอความร่วมมือ ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน  เปิดเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office เป็นประจำด้วยครับ เพราะหนังสือเข้า หรือข่าวสาร ถึงท่านจะส่งเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ

ท่านต้องเปิดเข้าระบบเพื่อรับหนังสือราชการหรือข่าวสารถึงท่านเป็นประจำด้วยครับ