รายละเอียดหนังสือ
" นิทาน" ทำให้ลูกฉลาดจริงจริง
ผู้แต่ง : บวร งามศิริกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 398.2
เลขเรียกหนังสือ : 398.2 บ - น
เลขผู้แต่ง: บ - น
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 160 หน้า
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974-515-513-4
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024551ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นิทาน
2ความฉลาด