รายละเอียดหนังสือ
"ช่วยกันคิด...การสร้างประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของใคร?"
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สูนย์ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 321.8
เลขเรียกหนังสือ : 321.8 ช
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2527
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10007302ว่าง จอง
20007303ว่าง จอง
30007304ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ประชาธิปไตย