รายละเอียดหนังสือ
30 วิธีเอาชนะโชคชะตา = The luckiest man in the world
ผู้แต่ง : บัณฑิต อึ้งรังษี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158.1
เลขเรียกหนังสือ : 158.1 บ-ส
เลขผู้แต่ง: บ-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 198
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 185
เลข ISBN: 978-616-90826-06
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030973ว่างห้องสมุด จอง
20030974ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ความสำเร็จ
2จิตวิทยาประยุกต์