รายละเอียดหนังสือ
8 สกุล กล้วยไม้ ยอดนิยมสร้างเงินล้าน
ผู้แต่ง : ดนยา อัมภากรสิริ
สำนักพิมพ์ : นาคา
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 610
เลขเรียกหนังสือ : 610 ด-ป
เลขผู้แต่ง: ด-ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ขจรศักดิ์ แดงโชติ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 106
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 978-616-359-001-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030885ว่างห้องสมุด จอง
20030886ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กล้วยไม้