รายละเอียดหนังสือ
สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : ยุคคล จิตสำรวย
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 712.6
เลขเรียกหนังสือ : 712.6 ย-ส
เลขผู้แต่ง: ย-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 180
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 978-616-527-098-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030880ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การจัดสวน
2สวน