รายละเอียดหนังสือ
8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน
ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 635.8 เห็ดทุกชนิด
เลขเรียกหนังสือ : 635.8 อ-ป
เลขผู้แต่ง: อ-ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 136
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 978-616-7466-64-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 24 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030870ว่างห้องสมุด จอง
20030871ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***