รายละเอียดหนังสือ
86 สุดยอดงานพับกระดาษ รูปทรงต่างๆ สำหรับงานประดับตกแต่ง
ผู้แต่ง : ไคจิ, คิตามูระ
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต สติวดิโอ
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.54
เลขเรียกหนังสือ : 745.54 ค-ป
เลขผู้แต่ง: ค-ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 83
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 175
เลข ISBN: 974-90846-8-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030856ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การพับกระดาษ