รายละเอียดหนังสือ
Amazing asean พม่า
ผู้แต่ง : พิภพ บุษราคัมวดี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ท่องโลก
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.91 ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวพม่า
เลขเรียกหนังสือ : 915.91 พ-อ
เลขผู้แต่ง: พ-อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 268
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 245
เลข ISBN: 978-974-289-526-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030853ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พม่า--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
2พม่า--ความเป็นอยู่และประเพณี
3การเดินทาง