รายละเอียดหนังสือ
Aksorn
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 423.95911 Dictionary
เลขเรียกหนังสือ : 423.95911 อ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 472
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 58
เลข ISBN: 978-6162035807
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 27 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030331ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย
2 ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ