รายละเอียดหนังสือ
99 คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่า สง่างาม
ผู้แต่ง : อ้อม ประนอม
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.915
เลขเรียกหนังสือ : 895.915 อ-ก
เลขผู้แต่ง: อ-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 256
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 199
เลข ISBN: 978-616-236-285-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030294ว่างห้องสมุด จอง
20030295ว่างห้องสมุด จอง
30030296ว่างห้องสมุด จอง
40030579ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระบรมราโชวาท