รายละเอียดหนังสือ
"ไอรัก" คืออะไร?
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.1 ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวในจีน
เลขเรียกหนังสือ : 915.1 ท-อ
เลขผู้แต่ง: ท-อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 201
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-7308-67-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030243ว่างห้องสมุด จอง
20030244ว่างห้องสมุด จอง
30030245ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว