รายละเอียดหนังสือ
COMPOSITION การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ
ผู้แต่ง : เอกนฤน บางท่าไม้
สำนักพิมพ์ : ไอดีซ๊ฯ
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 770
เลขเรียกหนังสือ : 770 อ-ค
เลขผู้แต่ง: อ-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-200-617-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030150ว่างห้องสมุด จอง
20030151ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
2รูปภาพ